Aktualności

Rozeznanie rynku na świadczenie merytorycznych usług eksperta ds. doradztwa

10 grudzień 2019 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu zbadania oferty rynkowej oraz wyboru Wykonawcy merytorycznych usług eksperta ds. doradztwa w ramach projektu. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » • załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy » • załącznik nr 2 Pakiet przykładowych rozwiązań » • załącznik nr 3 Formularz oferty » […]

CZYTAJ WIECEJ

Adresaci projketu

Szanowni Państwo, Informujemy, że w ramach projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego”, mogą brać udział Placówki Doskonalenia Zawodowego, Punkty Przedszkolne, Centra Kształcenia Ustawicznego, Niepubliczne Placówki Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowe Domy Kultury – dotyczy kadry zarządzającej: dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych lub kierowników świetlic szkolnych. Każda z placówek może oddelegować na szkolenie jedynie jednego pracownika. […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

24 czerwiec 2019 W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/Uczestniczek Projektu. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik nr 1 Ramowy program […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

14 listopad 2018 W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/Uczestniczek Projektu. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik nr 1 Ramowy program […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia – przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

17 październik 2018 W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/Uczestniczek Projektu. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy » Załącznik […]

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja prowadzona będzie od września do grudnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc w szkołach i przedszkolach/placówek z woj. opolskiego. Szkolenia realizowane będą od listopada 2018 do marca 2019 r.

CZYTAJ WIECEJ

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi uczestników i regulaminem KROK 2 → Prześlij formularz zgłoszeniowy KROK 3 → Poczekaj i odbierz mail informujący o zakwalifikowaniu do projektu, w którym poprosimy Cię o wysłanie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych. KROK 4 → Prześlij wymagane dokumenty rekrutacyjne KROK 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia […]

CZYTAJ WIECEJ